Felhasznált irodalom

 

A könyv megírásához felhasznált szakirodalom


Ahlert, D. (ed.): Internet & Co. im Handel: Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen. (German Edition).
                        2. Aufl. Springer, New York, 2001.

Ahonen, T. T.: Deeper insights into the 7th Mass Media channel, mobile is to the internet, what TV is to radio. In:
                        Ahonen, T. T.–Moore, A.: Communities Dominate Brands, Business and Marketing Challenges
                        for the 
21st Century. Futuretext, London, 2008.

Anderson, Ch.: Hosszú farok. A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. HVG Könyvek, Budapest, 2006.

Anderson, Ch.: Ingyen! A radikális árképzés jövője. HVG Könyvek, Budapest, 2009.

Antion, T.: Electronic Marketing for Small Business. John Wiley & Sons, 2005.

Bakos, J.: A Strategic Analysis of Electronic Marketplaces. MIS Quarterly, Vol. 15, No. 3, 1991.

Bányai Edit–Novák Péter: Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.

Barabási, A.-L.: Behálózva. A hálózatok új tudománya: hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent
                         ez a 
tudományban, az üzleti és a mindennapi életben. (Ford. Vicsek Mária.) Magyar Könyvklub,
                         Budapest, 2003.

Battelle, J.: Keress! HVG Könyvek, Budapest, 2006.

Brengman, M. et al.: Segmenting Internet shoppers based on their Web-usage-related lifestyle: a cross-
                         cultural valaidation. Journal of Business Research, Vol. 58, Issue 1, 2005. 79–88.

Budai Judit: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései. A szerződés létrejöttének, teljesítésének
                         szabályai. (Az internet használattal összefüggő jogi kérdések, hazai megoldások – Szakmai
                         Konferencia) Budapesti Ügyvédi Kamara, 2000.

Cashel, J.: Top Ten Trends for Online Communities. Online Community Report, 2006.
                         ehrCentral @ The Provider’s Edge. http://www.providersedge.com/docs/
                         km_articles/Top_Ten_Trends_for_Online_Communities.pdf

Chaffey, D. et al.: Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice (4th Edition). Prentice Hall,
                         Alexandria, VA, 2009.

Chaffey, D.: E-Business and E-Commerce Management (4th Edition). Prentice Hall, Harlow, 2010.

Chaffey, D.–White, G.: Business Information Management: Improving Performance Using Information
                         Systems
 (2nd Edition). Financial Times/Prentice Hall, Harlow, 2011.

Choi, Y. et al.: The Economics of Electronic Commerce. Macmillan Technical Publishing, Indianapolis, 1997.

Click Forensics, Inc.: Industry click fraud rate drops to 12,7% in Q2 2009. BusinessWire, July 23, 2009.
                         http://www.businesswire.com/news/home/20090723005334/en/Industry-Click-Fraud-Rate-
                         Drops-12.7-Percent

Csuhai Imre (szerk.): Elektronikus kereskedelem – vállalkozóknak, diákoknak, érdeklődőknek (könyv +
                         CD-Rom). Krea, Budapest, 2001.

Damjanovich Nebojsa: Keresőmarketing. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2003.

Davern, M. et al.: Information Environments and Human Behavior Over Time: From Initial Preferences to
                         Mature Usage. Department of Information Systems, Stern School of Business, New York
                         University, 2001.

Divéki Éva–Keszy-Harmath Zoltánné–Helmeczi István: Innovatív fizetési megoldások. MNB Tanulmányok 85.,
                         Budapest, 2010. május. http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_
                         mnbtanulmanyok/mnbhu_mt_85/mt_85.pdf 

Desouza, K. C.: Intelligent agents for competitive intelligence: Survey of Applications. Competitive
                         Intelligence Review, Vol. 12, Issue 4, 2001. 57–63.

Duffy, D.: It Takes an E-Village. CIO Magazine, October 25, 1999.

E-Commerce in Europe: Trends and Outlook 2011. Pforzheim, FACT-finder. 

E-kereskedelem 2009 – Trendek és attitűdök az e-kereskedelemmel kapcsolatban. Gemius Kft., Budapest, 2009. 

Elektronikus fizetési megoldások. Tanulmány. KPMG Tanácsadó Kft., 2007. 

Ellsworth, J. H.–Ellsworth M. V.: Marketing on the Internet (2nd Edition). John Wiley & Sons, New York, 1997.

Entrepreneur Press–McGarvey, R.–Campanelli, M.: Start Your Own e-Business. Your Step-by-Step Guide
                         to Success. Entrepreneur’s Startup Series, 2005.

Eszes István: Az online marketing képlékeny törvényei. Marketing & Menedzsment, XXXIV. évf., 2000/5. sz. 
                         76–78.

Eszes István–Bányai Edit: Online m@rketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.

Eszes István: Kicsi tű a nagy szénakazalban, avagy az internetes keresőmarketing néhány kérdése.
                         In: Tudástranszfer és információs társadalom, BGF Tudományos Évkönyv 2004. 63–70.

Eszes István: Kísérlet az e-business tevékenység üzleti modelljeinek a megfogalmazására és osztályozására. 
                         In: A prioritások és a konvergencia kölcsönhatása a magyar gazdaságban, BGF Tudományos
                         Évkönyv 2005. 106–113.

Europe’s Digital Competitiveness Report, Main achievements of the i2010 strategy 2005–2009. European 
                        Communities, 2009. 

Evans, D.–Schmalensee, R.: Paying with Plastics: The Digital Revolution in Buying and Borrowing. 
                         MIT Press, Cambridge, 2005.

Fogg, B. J. et al.: How do users evaluate the credibility of web sites? A study with over 2500 participants. 
                         Proceedings of the 2003 Conference on Designing for User Experiences.

Friedman, Th. L.: És mégis lapos a Föld. HVG Könyvek, Budapest, 2006.

Ghost, S.: Making Business Sense of the Internet. Harvard Business Review, March–April 1998.

Gladwell, M.: Fordulópont. HVG Könyvek, Budapest, 2007. 

Godin, S.: Minden marketinges (hazudik) sztorizik: egy jó történettel minden eladható. (Ford. Nagy Marcell.)
                         HVG Könyvek, Budapest, 2011.

Gyányi Sándor: DDOS támadások veszélyei és az ellenük való védekezés. Előadás a Robothadviselés 7.
                         Tudományos Szakmai Konferencián. Megjelent a Hadmérnök különszámában, 2007. november.

Hagel, J.–Armstrong, A.: Net Gain. Harvard Business School Press, 1997.

Hörner, T.: Marketing im Internet. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2006.

Hünerberg, R.–Heise, G.–Mann, A.: Handbuch Online-Marketing. Verlag Moderne Industrie, Landsberg, 1996.

Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. McKinsey Global Institute,
                         May 2011. 

Kandikó József: Kódolt vásárló – behálózott fogyasztó. Magyar Tudomány, 2009/6. sz.

Kollmann, T.: E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Net Economy. Gabler Verlag,
                         Wiesbaden, 2007.

Kotler, Ph.–Keller, K. L.: Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Dr. Kovács V. Gábor: Web és e-mail hirdetések szabályai. Tanulmány, 2008.
                         http://www.kovacsvg.hu/C_ElektronikusReklamPopUpSpam.html

Laudon, K.–Traver, C. G.: E-commerce 2010. Business, Technology, Society (6th Edition). Pearson, Boston,
                         2010.

Linder, J.–Cantrell, S.: Changing Business Models: Surveying the Landscape. Working Paper. Accenture
                         Institute for Strategic Change, 2001.

Loevenich, P.–Lingenfelder, M.: Kundensegmentierung im E-Commerce. In: Bauer et al.: 
                         Konsumentenverhaltan im Internet. Vahlen, München, 2004. 41–57.

Lohse, L. G.–Johnson, E. J.: Consumer Buying Behavior on the Internet: Findings from Panel Data. Journal
                         of Interactive Marketing, Winter 2000.

Miskolczy Csaba: Képernyők (h)arca. HVG Könyvek, Budapest, 2008.

Nagy Tamás: Vélemény 2.0, Közösségi Média Könyv. 2010. http://terepnaplo.freeblog.hu/files/2010/01/
                         kozossegi_media_konyv.pdf

O’Keefe, R. M.–McEachern, T.: Web-Based Customer Decision Support System. Communications of the
                         ACM, March, 1998.

OECD Working Party on the Information Economy: Online payment systems for e-commerce, 2006.

Oenicke, J.: Online Marketing, Kommerzielle Kommunikation im interaktiven Zeitalter. Schaeffer–Poeschel Verlag,
                         Stuttgart, 1996.

Pastore, M.: Why the offline are offline. INT Media Group, 2001.

Picot, A.–Reichwald, R.–Wigand, R. T.: Die grenzlose Unternehmung, Information, Organisation und
                         Management. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2003.

Porter, M. E.: Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March 2001.

Ranchod, A.–Gurau, C.–Lace, J.: Online messages: developing an integrated communications model for 
                         biotechnology companies. Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 5,
                         Issue 1, 2002. 6–18.

Rayport, J. F.–Jaworski, B. J.: Cases in e-Commerce. McGraw-Hill International Edition, 2001.

Resnick, M.: Unblocking the traffic jams in corporate thinking. Complexity, Vol. 3, Issue 4, March/April 1998. 
                         27–30.

Rheingold, H.: Smart Mobs: The Next Social Revolution. Basic Books, New York, 2003.

Rich, J. R.: The Unofficial Guide to Marketing Your Business Online. IDG Books Worldwide Inc., Foster City,
                         2001.

Ries, A.–Trout, J.: A marketing huszonkét vastörvénye. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1995.

Sapsford, J.: As Cash Fades, America Becomes a Plastic Nation. Wall Street Journal, July 23rd, 2004.

Shannon, C. E.: A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, Vol. 27, July
                         and October 1948. 379–423, 623–656.

Shrestha, S.–Lenz, K.: Eye Gaze Patterns while searching vs. browsing a website. Usability News, Vol. 9, Issue
                         1, January 2007. Software Usability Research Laboratory, Department of Psychology, Wichita
                         State University, Wichita, KS.

Silverman, B. G.–Bachann, M.–Al-Akharas, K.: Implications of Buyer Decision Theory for Design of
                         E-Commerce Web Sites. International Journal of Human Computer Studies, Vol. 55, No. 5,
                         2001.

Spector, R.: Amazon.com: minél előbb, minél nagyobbra. (Ford. Babits Péter.) Alexandra Könyvkiadó, Pécs,
                         2003.

Stanoevska-Slabeva, K.: Elektronische Produktkataloge. In: Weiber, R.: Handbuch Electronic Commerce. 
                         Wiesbaden, 2000. 523–538.

Szabó Katalin–Hámori Balázs: Információgazdaság. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Tapscott, D.: Die digitale Revolution – Verheissungen einer vernetzten Welt. Gabler Verlag, Wiesbaden, 1996. 

Tapscott, D.–Williams, A. D.: Wikinómia. HVG Könyvek, Budapest, 2007.

Timmers, P.: Electronic Commerce Strategies and Models for Business-to-Business Trading. Series on
                         Information Systems. Wiley, Chester, 1999.

Turban, E.–King, D.–Lee, J. K.–McKay, J.–Marshall, P.–Viehland, D.: Electronic Commerce 2008 (5th Edition). 
                         Prentice Hall, Alexandria, VA, 2008.

Turban, E.–King, D.–Lee, J. K.–Liang, T. P.–Turban, D.: Electronic Commerce 2010 (6th Edition). Prentice
                         Hall, Alexandria, VA, 2010.

Turkle, S.: Computer as Rohrschach. In: Gumpert, G.–Cathart, R. (eds.): Inter/media: Interpersonal
                         Communication in a 
Media World (3rd Edition). Oxford University Press, New York, 1986.

Útmutató az elektronikus üzlethez kis és középvállalatok részére. Váti–KPMG, Budapest, 2004.

Venkatram, N.: Five steps to a dot-com strategy: how to find your footing on the web. 

                        Sloan Management Review, Spring 2000. 15–28.

Weber, L.: Marketing a hálón. HVG Könyvek, Budapest, 2008.

Webster, F. E.–Wind, Y.: Organizational Buying Behavior. Prentice Hall, 1972.

Wiedmann, K. P. et al.: Konsumentenverhalten im Internet: Konzepte – Erfahrungen – Methoden. Wiesbaden,
                         2004. 

Wirtz, B. W.: Geschäftsmodelle in der Net Economy. In: Kolmann, T.: E-Venture Management – Neue
                         Perspektiven 
der Unternehmensgründung in der Net Economy. Gabler Verlag, Wiesbaden,
                         2003. 101–130.

Zeff, R.–Aronson, B.: Reklám az interneten. Geomédia Szakkönyvkiadó, Budapest, 2000.

Zsuffa Ákos (szerk.): E-kereskedelem. Századvég Kiadó, Budapest, 2002.