E-business-oktatás

 

AZ INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSÁT TANÍTÓ TÁRGYAK
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSBAN

 

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

Marketing és Kommunikáció Tanszék

 

 

Online tárgy I.

Online marketing és reklám

tantárgyfelelős

Dr. Bárd András

e-mail cím

bard.andras@avf.hu

 

 

Online tárgy II.

E-PR

tantárgyfelelős

Dr. Barát Tamás

e-mail cím

barat.tamas@avf.hu

 

 

Online tárgy III.

Internet és üzletvitel(az E-business mellékszakirány keretében – a szakirány a Módszertani tanszék keretében működik)

tantárgyfelelős

Dr. Bárd András

e-mail cím

bard.andras@avf.hu

 

 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Média, Marketingkommunikációs és Telekommunikáció Tanszék

 

 

Online tárgy

Online marketing

tantárgyfelelős

Nyírő Nóra

e-mail cím

nora.nyiro@uni-corvinus.hu

web

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=2ME43NAV02M

 

 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Kertészettudományi Kar
Menedzsment és Marketing Tanszék

 

 

Online tárgy I.

Üzemszervezéstan 4 órája

tantárgyfelelős

Bálint János

e-mail cím

janos.balint@uni-corvinus.hu

 

 

Online tárgy II.

Marketing és Marketing menedzsment 4-4 órája

tantárgyfelelős

Dr. Székely Géza

e-mail cím

geza.szekely@uni-corvinus.hu

 

 

Online tárgy III.

Információ menedzsment 4 órája

tantárgyfelelős

Dr. Ferenczy Tibor

e-mail cím

ferenczy.tibor@kfk.kefo.hu

 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Kar

Kereskedelmi Intézeti Tanszék

 

 

Online tárgy I.

Online marketing

tantárgyfelelős

Brávácz Ibolya

e-mail cím

bravacz.ibolya@kvifk.bgf.hu

 

 

Online tárgy II.

E-logisztika

tantárgyfelelős

Lipák Mária

e-mail cím

lipak.maria@kvifk.bgf.hu

 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Külkereskedelmi Kar
Marketing intézeti tanszék

 

 

Online tárgy I.

Online marketing

tantárgyfelelős

Dr. Eszes István

e-mail cím

eszes.istvan@kkfk.bgf.hu

web

http://eszes.net/OnMark/OnmarkEASZEM/
onmarkeaszem.htm
  

 

 

Online tárgy II.

E-kereskedelem

tantárgyfelelős

Dr. Eszes István

e-mail cím

eszes.istvan@kkfk.bgf.hu

web

http://eszes.net/MarkMester/eKer_nappali.htm

 

 

Online tárgy III.

e-Business (angol nyelven)

tantárgyfelelős

Dr. Eszes István

e-mail cím

eszes.istvan@kkfk.bgf.hu

web

http://eszes.net/eBusiness/ebusiness_nap.htm

 

 

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar
Marketing Intézet

 

 

Online tárgyak

Új média marketing és reklámtrendek

Bevezetés az e-businessbe

Online értékesítés

Digitális marketing
 

További tárgyak
(E-business menedzsment szakirányon)

Internet gazdaság, internet-stratégia

Az e-business technológiai elemei

Adatbányászat

E-business ergonómia

Adatvédelem és információszabadság

E-business rendszerek és esettanulmányok

E-közigazgatás

Webtervezés alapjai

E-kereskedelem

 

 

DEBRECENI EGYETEM

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Menedzsment Tanszék

 

 

Online tárgy

Internet Marketing

tantárgyfelelős

Dr. Frankó Krisztina egyetemi adjunktus

e-mail cím

krisztina.franko@econ.unideb.hu

web

Tematika a honlapon

 

 

EDUTUS FŐISKOLA

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

 

 

Online tárgy I.

E-kereskedelem

tantárgyfelelős

Kenéz András

e-mail cím

kenez.andras@edutus.hu

 

 

Online tárgy II.

Online-mark. és E-kereskedelem / Msc

tantárgyfelelős

Magyarics Mónika (Kenéz András)

e-mail cím

magyarics.monika@edutus.hu

 

 

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Marketing Department

 

 

Online tárgy I.

Digital Marketing

tantárgyfelelős

Szabó Ákos

e-mail cím

aszabo@ibs-b.hu

 

 

Online tárgy II.

Marketing Communications

tantárgyfelelős

dr. Nagy Bálint

e-mail cím

bnagy@ibs-b.hu

 

 

MISKOLCI EGYETEM

Gazdaságtudományi Kar
Marketing Intézet

Online tárgy

Elektronikus kereskedelem

tantárgyfelelős

Dr. Steiner István

e-mail cím

marsi@uni-miskolc.hu

 

 

ÓBUDAI EGYETEM

Keleti Károly Gazdasági Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet

 

 

Online tárgy I.

E-kereskedelem

tantárgyfelelős

Dr. Michelberger Pál

e-mail cím

michelberger.pal@kgk.uni-obuda.hu

web

http://www.kgk.uni-obuda.hu/tantargy/

 

 

Online tárgy II.

Online marketing

tantárgyfelelős

Dr. Majláth Melinda

e-mail

majlath.melinda@kgk.uni-obuda.hu

web

http://www.kgk.uni-obuda.hu/tantargy/

 

 

Online tárgy III.

Reklám és reklámtervezés

tantárgyfelelős

Dr. Majláth Melinda

e-mail.

majlath.melinda@kgk.uni-obuda.hu

web

http://www.kgk.uni-obuda.hu/tantargy/

 

 

Online tárgy IV.

Média marketing

tantárgyfelelős

Dr. Majláth Melinda

e-mail

majlath.melinda@kgk.uni-obuda.hu

web

http://www.kgk.uni-obuda.hu/tantargy/

 

 

PANNON EGYETEM

Georgikon Kar
Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék

 

 

Online tárgy I.

E-kereskedelem

tantárgyfelelős

Dr. Szabó Imre László egyetemi docens

e-mail cím

szil@georgikon.hu

 

 

Online tárgy II.

Marketing

tantárgyfelelős

Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi adjunktus

e-mail cím

loke@georgikon.hu

 

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Közgazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástudományi Intézet, Marketing tanszék

 

 

Online tárgy I.

Direkt és e-marketing (BA Kereskedelem és marketing)

tantárgyfelelős

Gyarmatiné dr. Bányai Edit egyetemi docens

e-mail cím

edit@ktk.pte.hu

 

 

Online tárgy II.

Hálózati és virtuális marketing (MSc Marketing, nappali és levelező)

tantárgyfelelős

Gyarmatiné dr. Bányai Edit egyetemi docens

e-mail cím

edit@ktk.pte.hu

 

 

Online tárgy III.

e-Business, e-Solutions (MSc in Applied Management - angol nyelvű képzés)

tantárgyfelelős

Dr. Dobay Péter egyetemi tanár, Gyarmatiné dr. Bányai Edit egyetemi docens

e-mail cím

dobay@ktk.pte.hu

 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Gazdaságtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete

 

 

Online tárgy I.

Elektronikus kereskedelem

tantárgyfelelős

Dr. Révész Balázs

e-mail cím

reveszb@eco.u-szeged.hu

 

 

Online tárgy II.

IT a marketingben

tantárgyfelelős

Dr. Révész Balázs

e-mail cím

reveszb@eco.u-szeged.hu

 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Marketing Intézet

 

 

Online tárgy

Online marketing és kommunikáció

tantárgyfelelős

Dr. Gyenge Balázs

e-mail cím

reicher.regina@gtk.szie.hu

 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Menedzsment Tanszék

 

 

Online tárgy I.

Online Marketing

tantárgyfelelős

Dr. Élő Gábor egyetemi docens

e-mail cím

elo@sze.hu

 

 

Online tárgy II.

Integrált marketingkommunikáció tervezése és eszközrendszere

tantárgyfelelős

Dr. Élő Gábor egyetemi docens

e-mail cím

elo@sze.hu

 

 

Online tárgy III.

Médiaismeret és tervezés

tantárgyfelelős

Dr. Makkos-Káldi Judit egyetemi adjunktus

e-mail cím

kaldij@sze.hu

 

 

SZOLNOKI FŐISKLA

Kereskedelem és Marketing tanszék

 

 

Online tárgy I.

online marketing

tantárgyfelelős

Dr. Máté Zoltán

e-mail cím

mate@szolf.hu

 

 

Online tárgy II.

E-business

tantárgyfelelős

Dr. Csendes István

e-mail cím

csendes@szolf.hu